OSLAVY DNE ŽELEZNICE V PŘÍBRAMI 09. 09. 2017

Proč se slaví Den železnice?

Dne 27. září 1825 se dal do pohybu první osobní vlak tažený parní lokomotivou. Šlo o slavnostní jízdu zahajující provoz na trati mezi anglickými městy Stockton a Darlington, tedy na první parostrojní železnici na světě. Toto datum je od té doby považováno za počátek konvenční železnice, kterou známe z dnešních dnů, byť již ve zcela změněné podobě. Měsíc září je proto již tradičně z pohledu železničářů a příznivců železnice dobou různých tematických a vzpomínkových akcí. V těchto dnech se můžete svézt například zvláštními historickými vlaky nebo navštívit místa, která jsou širší veřejnosti jinak nepřístupná. V mnoha železničních stanicích je pak připraven doprovodný kulturní program. Ne jinak je tomu několik let i na příbramském vlakovém nádraží.


Termín konání akce – sobota 09. 09. 2017.

 

Pořadatelé:

– Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha (dále jen RPD)

– České dráhy, a. s. (dále jen ČD)

 

Partneři:

– Správa železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen SŽDC)

– ČD Cargo, a. s. (dále jen ČDC)

– Město Příbram

– Město Březnice

– Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. (dále jen Kovohutě)

– Výtopna Zdice, expozice silniční a železniční techniky (dále jen SAXI)

– Divadlo za vodou Čenkov (dále jen DZV)

– Pivovar Podlesí

– Hudební skupina Pe & Pe

– Železnice Česká Sibiř (ZCS)

– SDH Březnice

– SDH Obecnice


Jízdy zvláštních parních vlaků u příležitosti oslav Dne železnice v Příbrami

– jízdy zvláštních vlaků vedených historickou parní lokomotivou v úseku Zdice – Příbram a zpět + 2 x Příbram – Březnice a zpět (jízdní řády uvedeny v části „Nechte auto doma“) /ČD/

– v úseku Jince – Příbram – Březnice – Příbram, bude tento vlak doprovázen postavami z divadelní hry Bedřich Hrozný /DZV/

– odpolední vlak z Příbrami do Březnice a zpět (odj. z Příbrami v 13:15 hod.), bude doprovázen hudební skupinou Pe & Pe.

 

Program na vlakovém nádraží Příbram (Den železnice v Příbrami):

– provoz šlapací drezíny pro veřejnost (část bývalé manipulační koleje mezi skladištěm a autobusovým nádražím) 10:00 – 17:00 /ZCS/

– malá výstavka historických železničních vozidel (boční a čelní rampa u skladiště) 10:00 – 17:00 /SAXI/

– promítání filmů s železniční tématikou (pro děti a dospělé) 10:00 – 17:00 /RPD/

– exkurze na pracoviště řízení provozu 12:00, 14:00 a 16:00 /RPD + SŽDC/

– divadelní představení hry Bedřich Hrozný I (jeviště tvoří speciálně upravený železniční nákladní vůz řady Taes) 14:00 a 17:00 /DZV + RPD + ČDC/

– vystoupení hudební skupiny Pe & Pe (jeviště tvoří speciálně upravený železniční nákladní vůz řady Taes) 15:30 – 16:30 / Pe & Pe + RPD + ČDC/

– infostánek ČD 10:00 – 17:00 /ČD/ – dětský koutek (herna, výtvarné a vědomostní soutěže) 10:00 – 17:00 /SAXI + RPD/

– stánek s občerstvením a točeným pivem a limonádami 10:00 – 17:00 /SAXI/.

 

Nechte tento den auto doma!

Dne 09. 09. 2017 se koná v Příbrami několik dalších celodenních kulturních akcí, jako třeba Běh Kovohutěmi (Den Kovohutí), Svatohorská Šalmaj (slavnost hudby, tance, divadla a lidových řemesel) nebo mezinárodní výstava Nože 2017.

K návštěvě oslav Dne železnice v Příbrami a ostatních akcí, můžete využít pravidelných vlakových spojů ČD, zvláštních parních vlaků ČD v úseku Beroun – Zdice – Příbram – Březnice a zpět nebo zvláštního motorového vlaku Jan Muzika, který bude tento den mimořádně zaveden v trase Příbram – Zdice.

 

Zvláštní motorový vlak Jan Muzika odjíždí z Příbrami po ukončení oslav Dne železnice v Příbrami. Jízdné v tomto vlaku je pro účastníky a návštěvníky oslav Dne železnice, Svatohorské Šalmaje a Běhu Kovohutěmi dobrovolné.

 

Společný program RPD + Kovohutě Příbram (Den železnice v Příbrami):

– návoz a odvoz účastníků a návštěvníků Běhu Kovohutěmi, vyhlídkové jízdy pro návštěvníky oslav Dne železnice v Příbrami z vlakového nádraží v Příbrami k areálu Kovohutí Příbram – HUŤSKÝ EXPRES. Projet se tak můžete po čtyři kilometry dlouhé historické železniční vlečce z roku 1885. Vyhlídkové vlaky budou vedeny historickou motorovou soupravou s přibližnou kapacitou 100 cestujících. Přeprava kočárků a jízdních kol je možná do vyčerpání kapacity vlaku. Jízdu Huťským expresem je možno dále spojit s návštěvou CHKO Brdy, Fabiánovy stezky nebo Pivovaru Podlesí.

– sběr zájmových odpadů do přistaveného historického železničního nákladního vozu, podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze propozic, které jsou k dispozici ke stažení na konci této stránky.

Upozornění pro cestující a bezpečnostní pokyny:

Zastávky Příbram Junior klub, Příbram Gymnázium a Kovohutě, jsou mimořádné a nemají proto zvýšená nástupiště! Výstup a nástup na těchto zastávkách bude umožněn na pokyn průvodčího vlaku nebo pořadatele. Na mimořádných zastávkách je z bezpečnostních důvodů dovolen nástup a výstup cestujících pouze na určené straně (určený směr nástupu a výstupu). Za jízdy zvláštních vlaků je zakázáno vyklánět se z oken a svévolně otevírat dveře vozů. Účastníci zvláštních jízd jsou dále povinni respektovat pokynů pořadatelů akce a dopravce, zajišťujícího provoz zvláštních vlaků. Svévolný vstup do kolejiště nebo vstup na (pod) železniční vozidla není dovolen!

 

Umístění mimořádných zastávek, určený směr nástupu a výstupu:

Příbram-Junior klub – na přechodu pro pěší u Junior klubu, nástup ze strany od ulice Školní.

Příbram Gymnázium – na spojnici mezi ulicemi Komenského a Klaudova, nástup ze strany od ulice Komenského (od dopravního hřiště).

Kovohutě – na veřejném prostranství před vrátnicí závodu, nástup a výstup cestujících ze strany od obce Lhota (od vrátnice závodu).

(podrobnější informace v přiloženém souboru na konci stránky)


– jízdy zvláštních autobusových spojů po trase Příbram – Kovohutě – Lhota u Příbramě – Pivovar Podlesí – Březové Hory a zpět – PODBRDSKÝ MINIBUS. Spoje budou vedeny historickým minibusem značky Ikarus s kapacitou max. 20 míst. Přeprava dětských kočárků je vyloučena

Program Kovohutí (Běh Kovohutěmi, Den Kovohutí):

– doprovodný kulturní program v rámci Běhu Kovohutěmi a Dne Kovohutí.

 

Pivovar Podlesí:

– exkurze do Pivovaru Podlesí (13:30, 14:30, 15:30, 16:30)

 

Hornické muzeum Příbram (Březové Hory):

– v rámci Dne evropského dědictví můžete v sobotu dne 09. 09. 2017 navštívit za zvýhodněné vstupné 5,- Kč (účastníci Běhu Kovohutěmi zdarma do areálu dolu Anna – vstupenky s platností 09. 09. – 30. 10. 2017 dostanou při registraci) všechny pobočky Hornického muzea Příbram. K přesunu mezi Příbramí, Kovohutěmi, Podlesím a Březovými Horami lze využít též zvláštní linku Podbrdského minibusu. Zájemci o železniční dopravu by si pak neměli nechat ujít jízdu povrchovým nebo důlním vláčkem.


Různé:

O co jde v divadelní hře Bedřich Hrozný?

Na nádraží v Kňourech právě probíhá elektrifikace trati a výpravčí Bedřich přichází do práce plný optimizmu. Začínající den slibuje krásné počasí a nic nenasvědčuje, že by měl život na dráze vyjet ze svých zajetých kolejí. Nic netuší syn Marek ani strojvedoucí Krbeček, snad jen dcera Soňa tuší nějaké problémy. Komedie z nádraží v podání herců Divadla za vodou z Čenkova. www.divadlozavodou.cz

 

Pivovar Podlesí

Říká se, že „náhoda je blbec“. Ovšem nebýt náhody, tak by svět přišel o mnohé významné objevy, jako třeba penicilín či paprsky X. A taky krajina pod Brdy o pivovar v Podlesí. Zhruba před třemi lety náhoda svedla dohromady tři lidi, milovníky piva a domovařiče. Slovo dalo slovo a založili pivovar. Výsledek několikaletého snažení v podobě vlastních piv Brdonoš, Podleský ležák nebo Podleský Mikeš, můžete ochutnat i vy. Návštěvu pivovaru můžete spojit s jízdou Huťským expresem a krátkou procházkou romantickým údolím říčky Litavky po Fabiánově stezce. Případně lze využít zvláštních spojů Podbrdského minibusu. Podrobnější informace o pivovaru a jeho nabídce: www.pivovarpodlesi.cz.

 

Hornické muzeum

Příbram Hornické muzeum Příbram založené v roce 1886 je největším hornickým muzeem v České republice. Nabízí k shlédnutí více než čtyřicet stálých expozic situovaných v historických, památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu a v hornické chalupě na Březových Horách. Více informací o umístění jednotlivých expozic hornického skanzenu a otevírací době: www.muzeum-pribram.cz

 

Svatohorská Šalmaj

10. Příbramská svatohorská šalmaj. Sobotní program tradiční historické slavnosti tance, divadla a lidových řemesel bude zahájen v 09:30 hod. slavnostním průvodem z náměstí T.G.M. v Příbrami na nádvoří Svaté Hory, kde bude po zbytek celého dne připravena bohatá kulturní nabídka pro všechny věkové generace. Podrobný program naleznete na internetových stránkách města Příbram: www.pribram.eu nebo na stránkách hudební skupiny Ginevra: www.ginevra.cz

 

Hudební skupina Pe & Pe.

Pe & Pe – Dvojice zkušených muzikantů Petra Fabianová a Petr Ježek prezentující autorskou i převzatou akustickou tvorbu s prvky folku, amerického bluegrassu i anglosaské tradice. Informace o této skupině a ukázky z jejich tvorby naleznete na: www.peandpe.wbs.cz

 

Železnice Česká Sibiř

Hlavním cílem zapsaného spolku Železnice Česká Sibiř je záchrana unikátní části železniční trati České Velenice – Praha mezi zastávkou Červený Újezd a Mezno, včetně historicky cenného souboru budov železniční stanice Střezimíř. Tento úsek bývalé Dráhy císaře Františka Josefa I. bude provozně opuštěn v roce 2022, kdy bude dokončena další etapa stavby IV. železničního koridoru. Hlavním cílem je pak Zprovoznění uvedené opuštěné trati jako turistické železnice s manuálně i motorově poháněnými vozidly (drezíny, šlapadla). Od roku 2015 vlastní tento spolek i vlastní kolejovou drezínu. Více o těchto aktivitách: http://www.zeces.cz

 

Výtopna Zdice

Muzeum historické silniční a železniční techniky umístěné v části bývalého lokomotivního depa ve Zdicích. Otevřeno je vždy první víkend v měsíci od dubna do října, tedy v průběhu turistické sezony, a to od 10 do 17 hodin. Jiný návštěvní termín je možný po předchozí dohodě. Více informací o expozici a pořádaných akcích na: www.saxi.cz

 

Upozornění:

Účastníci oslav Dne železnice v Příbrami jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů akce a dopravce zajišťujícího provoz zvláštních vlaků. Pohyb účastníků je dovolen pouze po vyznačených trasách nebo prostory přístupnými cestující veřejnosti. Vstup do kolejiště nebo svévolný výstup na odstavená železniční vozidla je zakázán! Výstup a nástup cestujících u zvláštních vlaků je možný pouze na pokyn dopravce. Za jízdy zvláštních vlaků je zakázáno vyklánět se z oken a svévolně otevírat dveře vozů.

Propozice pro veřejnost jsou zde ke stažení: Propozice ke Dni železnice v Příbrami

– Jako předběžný návrh programu oslav Dne železnice v Příbrami zpracoval: Švandelík Ondřej, předseda pořádajícího spolku RPD, tel: 725 397 434, 605 790 282, email: rakovnicko-protivinskadraha@email.cz
– Přepracovanou verzi do webového formátu přepracoval: Zdeněk Kozel, administrátor webových stránek spolku RPD, email: kozlikzd-web@email.cz